OUT/Sværhedsg.

Opdateret:16-11-2022

Outregler og Sværhedsgrader

OUT REGLER

Det er til enhver tid RYTTERENS ansvar at holde sig opdateret på ændringer og opdatering af reglerne fra DRF.

Ligeledes er det RYTTERENS ansvar at holde styr på sine resultater og sikre at man melder til i de korrekte klasser.

DRF:

 

https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Ridesport/Reglementer/2019/FB%20opd%2015%20april/Flles%20Bestemmelser%2015%20april%202019.ashx

40.2. Kvalifikationsperioden

Kvalifikationer, klassifikationer og udelukkelser tilbagedateres i henhold til kvalifikationsperioden, der omfatter det indeværende og de 2 forudgående stævneår. Kun resultater opnået i denne periode påvirker rytterens/hestens/ponyens aktuelle status.

I 2019 er kvalifikationsperioden således: 2017-2018-2019.

Alle kvalifikationer skal være opnået inden anmeldelsestidspunktet /efteranmeldelsestidspunktet, voltigering dog 3 dage før stævnet. Der gælder særlige regler for kvalifikationer til mesterskaber. Se disciplin afsnit.

 

43. UDELUKKELSESKRITERIER

43.1. Generelt Såfremt der for en klasse/stævne/stævneniveau etc. er opstillet udelukkelseskriterier, medregnes kun resultater opnået inden udløb af rettidig tilmeldingsfrist. Ved efteranmeldelse tælles alle opnåede resultater med pr. den dato man efteranmelder.

 

Skal benyttes ved D-stævner og D-klasser i sværhedsgrad 0-4, og kan valgfrit benyttes ved E-stævner og E-klasser. Se også Fælles Bestemmelser pkt 43. Resultater opnået i sløjfeklasser tæller ikke med til OUT. OUT-regler

Alle klasser:

Udelukkelse :

Ekvipagen har i det pågældende program samt højere programmer samlet 3 sejre med minimum 65,000 %

ELLER

Ekvipagen har været placeret i højere programmer 5 gange med minimum 65,000%

OUT-regler – gælder ved D-stævner, og kan valgfrit benyttes ved E-stævner og E-klasser

Sværhedsgrad 0 – 6

Hesteekvipager udelukkes hvis de har:

1. Vundet en klasse i den pågældende og/eller højere sværhedsgrad 6 gange med 0 fejl. Vundet en tilsvarende klasse 6 gange med 8 point og derover i stilspringninger. Eller kombinationer heraf.

Eller

2. Været placeret 6 gange i højere klasser med 0 fejl

Ponyekvipager udelukkes fra en sværhedsgrad, hvis de har

1. Vundet en klasse i den pågældende og/eller højere sværhedsgrad 8 gange med 0 fejl. Vundet en tilsvarende klasse 8 gange med 8 point og derover i stilspringninger. Eller kombinationer heraf.

Eller

2. Været placeret 8 gange i højere sværhedsgrader med 0 fejl