Facilitetsreglement

Opdateret:22-12-2023

Facilitetsreglement

 For benyttelse af faciliteterne på

Englerup Mølle Ridecenter/Ringsted Rideklub.

Download reglement 

Sidst opdateret: 22.12.2023.

 

Punkt 1:

 • Alle ryttere/brugere, der benytter faciliteterne skal være medlem af Ringsted Rideklub.

 

Punkt 2:

 • Ved enkeltstående tilfælde eller arrangementer, kan man dog deltage som ikke-medlem, og betale 100 kr. for aktivitetsbrug.
  • Dette gælder også terrænbanen, hvor banelejen er 100 kr. pr. equipage.

 

Generelle regler:

Punkt 3:

 • Bestyrelsen er den øverste myndighed over for medlemmerne.
  • Englerup Mølle Ridecenter samarbejder med denne angående den daglige brug og ved arrangementer.

 

Punkt 4:

 • Alle medlemmer opfordres til at bakke op omkring bestyrelsens arbejde og ved arrangementer, som klubben arrangerer.

 

Punkt 5:

 • Al færdsel på Englerup Mølle Ridecenter/Ringsted Rideklubs faciliteter er på eget ansvar, og Ringsted Rideklub hæfter ikke ved ulykke, sygdom, tyveri eller lignende.
  • Er rytteren/brugeren under 18 år, har dennes forældre ansvaret for equipagen.

 

Punkt 6:

 • Faciliteterne står til rådighed for alle medlemmer af Ringsted Rideklub på lige vilkår.

 

Punkt 7:

 • Vi forventer en henvendelse, enten til bestyrelsen eller ridecenteret, i tilfælde af, at materiale ødelægges.

 

Punkt 8:

 • Ridehus og ridebaner kan kun lukkes af Englerup Mølle Ridecenter, eller ved arrangementer i Ringsted Rideklub.
  • Ridehus og ridebaner kan som princip ikke lukkes af medlemmerne.

 

Punkt 9:

 • Man skal ALTID rydde op efter sig.
  • Redskaber sættes på plads, og affald smides i skraldespandene.

 

*Punkt 10*:

 • Rygning er forbudt på Englerup Mølle Ridecenter/Ringsted Rideklubs faciliteter.

 

Punkt 11:

 • ALLE klatter efter din hest/pony SKAL
  • Dette gælder i ridehus, på ridebanerne, springbanen, ved indgangsport til ridehuset, omkring banerne, og hvor ellers din hest/pony har tabt noget.

 

*Punkt 12*:

 • Der rides altid venstre mod venstre, også selvom man skridter af for lange tøjler.
  • Skridt foregår på hovslaget, hvor venstre mod venstre-reglen forsat gælder, medmindre andet aftales indbyrdes.
  • Man rider/skridter ikke to og to ved siden af hinanden.
  • Supplerende, henvises til de særlige regler under godkendt undervisning.

 

Punkt 13:

 • Der skal ALTID udvises hensyn til andre på Englerup Mølle Ridecenter/Ringsted Rideklubs faciliteter.

 

Sikkerhedsregler:

Punkt 14:

 • Alle skal bære godkendt ridehjelm under ridning, og ved træning fra jorden i forbindelse med HTW-træning.

 

Punkt 15:

 • Alle under 18 år skal anvende sikkerhedsvest ved springning.

 

Punkt 16:

 • Alle skal anvende sikkerhedsvest, når der springes på terrænbanen.

 

Punkt 17:

 • Man må ikke ride alene på terrænbanen.
  • Man SKAL have en hjælper med på jorden over 18 år, og med en mobiltelefon på sig, i tilfælde af styrt etc.

 

*Punkt 18*:

 • Ridning i cordeo/uden trense må KUN foregå, når der ingen andre ryttere er i ridehuset/ridebanen, og ellers spørger man om lov.
  • Ridning i cordeo/uden trense skal, for personer under 18 år, foregå under tilsyn af en forælder og/eller en person over 18 år.

 

Ellers refererer vi til DRF’s reglement.

 

Ridehus:

Punkt 19:

 • Longering og trækning af heste er IKKE tilladt under godkendt undervisning.
  • Dette er KUN, hvis det er nødvendigt i forhold til deltagelse i undervisningen, hvor dette skal foregå i egen undervisningstid.

Punkt 20:

 • Ro i ridehuset.

 

Punkt 21:

 • Der må ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og af bestyrelsens godkendte undervisere på banen.

 

*Punkt 22*:

 • Træk med sin hest/pony må i ridehuset KUN foregå, når der ingen andre ryttere er i, og ellers spørger om lov. (Man gør sig hurtigt færdig, hvis der kommer nogen ind).

 

Punkt 23:

 • Longering må KUN foregå, når der ingen andre ryttere er i ridehuset, og ellers spørger man om lov. (Man gør sig hurtigt færdig, hvis der kommer nogen ind).
  • Når der longeres, bedes I venligst flytte jer rundt i ridehuset, så bunden ikke ødelægges.

 

*Punkt 24*:

 • Ikke skemalagte aktiviteter skal annonceret på Facebook senest 48 timer før.
  • Dette gælder også, såfremt ændringer i ens annoncering forekommer, fx ændring af tidspunkt.

 

 

Spring i indendørssæsonen:

Punkt 25:

 • Alt springning og løsspringning på nedenstående ugedage SKAL annonceret mindst 48 timer før på Facebook, også undervisning om onsdagen.
  • Onsdag: Man skal melde spring på indtil undervisningen starter, og efter undervisningen slutter. Se ugens tider på Facebook.
   • Der kan max reserveres 30 min., hvis man kun er 1 equipage.

 

 • Lørdag: Springtider kan meldes på frem til kl. 15:00.
  • Flere må meget gerne gå sammen om rider.
   • Der kan max reserveres 30 min., hvis man kun er 1 equipage.

 

 • Løsspring: Kan KUN ske lørdage frem til kl. 12:00, og SKAL senest starte kl. 08:00, hvorfor det kommer an på antal ryttere/brugere, og det koordineres via løsspringningsgruppen. (Kontakt Gitte Mylting for at blive tilføjet i gruppen.

 

*Punkt 26*:

 • Når der annonceres løsspring og spring, kan dette KUN gøres 7 dage forud, dvs. der kan ikke bookes flere uger forud.
  • Dette skal ske i et separat opslag, og det samme gælder for aflysning.

 

Punkt 27:

 • Pas på klubbens og ridecenteret materiale, når der ryddes op.

 

Punkt 28:

 • Løse heste er IKKE tilladt uden opsyn.

 

Punkt 29:

 • Det er IKKE tilladt at medbringe halm, hø, wrap eller lignende i ridehuset.

 

 

Undervisning:

 

Punkt 30:

 • Al organiseret undervisning SKAL annonceret på klubbens Facebook-side minimum 48 timer før.

 

Punkt 31:

 • Organiseret undervisning, dvs. undervisning, der er godkendt af bestyrelsen, har faste tidsrammer, der findes under punktet: ”Undervisning”, i menuen.

 

*Punkt 32*:

 • Der forventes, at man tager hensyn til den, der undervises ved organiseret undervisning, men banerne er ikke lukket, og banerne må derfor gerne benyttes af andre, mens der undervises.
  • De godkendte undervisere kan bede om ekstra hensyn og plads, fx, hvis der skal rides program.

 

Punkt 33:

 • Af sikkerhedsmæssige hensyn under organiseret springundervisning indendørs, er ridehuset forbeholdt de ryttere, der modtager undervisning, i det tidsrum, undervisningens varer. Øvrige ryttere bedes benytte udendørsbanerne, eller planlægge ridning uden for dette tidsrum.

 

*Punkt 34*:

 • Ikke organiseret/godkendt undervisning, dvs. undervisning af privat karakter, SKAL foregå med headset uden for barrieren.
  • Der skal ikke tages særlig hensyn til den, der undervises.

 

Punkt 35:

 • Der gives tilladelse af klubbens bestyrelse til nye undervisere.
  • De godkendte undervisere står på RIR’s hjemmeside under punktet: ”Undervisning”, i menuen.

 

 

Dressurbanerne:

 

Punkt 36:

 • Longering må KUN forekomme på ridebanen bag ridehuset, ved udeboksene, samt på springbanen.

 

Punkt 37:

 • Der må ikke rides på dressurbanerne og springbanen, når disse er MEGET våde.

 

 

 

Springbanen:

 

Punkt 38:

 • Heste må IKKE gå løse på springbanen

 

Punkt 39:

 • ALLE bomme skal lægges i holderne, så de ikke ligger på jorden og rådner eller går i stykker.

 

 

Terrænbanen:

 

Punkt 40:

 

Punkt 41:

 • Størstedelen af terrænbanen ligger på foldarealer, hvilket betyder, at hestene skal tages på stald, før springene kan benyttes.
  • Alle led skal lukkes, når man forlader terrænbanen.
  • Godkendt ridehjelm og sikkerhedsvest SKAL bæres, når terrænbanen benyttes.

 

Punkt 42:

 • For ikke-medlemmer af rideklubben, er banen åben på de annoncerede træningsdage.

 

Punkt 43:

 • Klubbens medlemmer kan bruge banen om aftenen, når hestene er lukket ind.

 

Punkt 44:

 • Der skal ALTID være en hjælper med på jorden, som er over 18 år, og har en mobiltelefon på sig.

 

Punkt 45:

 • Hvis du betaler facilitetskort, er brugen af terrænbanen med i prisen, og ellers er prisen 40 kr. pr. gang for medlemmer, og 100 kr. pr. gang for ikke-medlemmer (dog kan ikke-medlemmer kun benytte banen på annoncerede træningsdage).

 

Punkt 46:

 • Husk den sunde fornuft.
  • Military er en dejlig sport, men udsat ikke hesten eller dig selv for opgaver, som I ikke er klar til.

 

 

Parkering, af- og pålæsning:

 

Punkt 47:

 • Af- og pålæsning af heste skal foregå på den store grusplads for enden af ridehuset – IKKE i indkørslen langs ridehuset.
  • Denne regel gælder ALLE dage, og ikke kun ved stævner.

 

 

Hvis ikke ovenstående regler overholdes, medfører det karantæne, da klubben risikerer at blive smidt ud af DRF.

 

Med venlig hilsen,

 

Anette og Peter Tue Christensen og Ringsted Rideklubs bestyrelse.

 

   

         REGLEMENT    

Der skal gives tilladelse af klubbens bestyrelse til nye undervisere. De godkendte står på hjemmesiden under punktet 'undervisning' i menuen.

DRESSURBANERNE

·         Longering må kun forekomme på ridebanen bag ridehuset, ved udeboksene samt på springbanen.

·         Der må ikke rides på dressurbanerne og springbanen, når disse er MEGET våde

Husk der skal fjernes gødning fra hest på alle dressurbaner, springbaner og i ridehus.

  SPRINGBANEN

·         Heste må ikke gå løse på springbanen

·         HUSK at lægge alle bomme i holderne, så de ikke ligger på jorden og rådner eller går i stykker

Husk der skal fjernes gødning fra hesten på springbanen.

TERRÆNBANEN

Forud før ALT brug af banen se her: 

Størstedelen af terrænbanen ligger på foldarealer, hvilket betyder at hestene skal tages på stald når springene benyttes.   

·         Alle led skal lukkes når man forlader terrænbanen

·         Godkendt ridehjelm og sikkerhedsvest SKAL bæres, når terrænbanen benyttes

For ikke medlemmer af rideklubben, er banen åben på de annoncerede træningsdage.   

Klubbens medlemmer kan bruge banen om aftenen når hestene er lukket ind.

Der skal altid være en hjælper med på jorden, som er over 18 år og har mobiltelefon på sig.
Hvis du betaler hestekort eller rytterkort er brug af terrænbanen med i prisen, ellers er prisen 40,-. pr. gang for medlemmer og 100,- for ikke medlemmer (dog kan ikke-medlemmer kun benytte banen på annoncerede træningsdage)  

OG HUSK SUND FORNUFT.

MILITARY ER EN DEJLIG SPORT, MEN UDSÆT IKKE HESTEN ELLER DIG SELV FOR OPGAVER I IKKE ER KLAR TIL

PARKKERING AF- OG PÅLÆSNING

Af- og pålæsning af heste skal foregå på den store grusplads for enden af ridehuset. 

IKKE i indkørslen langs ridehuset.

Dette gælder alle dage og ikke kun ved stævner.

Hvis ikke ovenstående regler overholdes, medfører det karantæne, da klubben risikerer at blive smidt ud af DRF.

Venlig hilsen

Anette og Peter Tue Christensen og

RIR`s bestyrelse