Generalf. 2018

Opdateret:16-11-2022

Beretning og referat 27.02.2018

Beretning og referat 27.02.2018

Formandens beretning for 2017

Året 2017 startede ud med hjælperfest d. 15 januar, hvor der desværre ikke var så mange, der havde meldt sig til, men det var alligevel en rigtig hyggeligt hjælperfest.

Årets generalforsamling var d. 23 februar og der var mødt rigtig mange op. Så mange har der ikke været i et par år, så det var rigtig dejligt. Der var en del på dagsordnen og der blev holdt en pæn tone gennem hele dagsordnen. Efterfølgende blev der delt pokaler, dækkener og blomster ud, hvor generalforsamlingen sluttede af med kaffe og kage til alle.

D. 25 februar afholdte vi den årlige fastelavn, hvor der var mange tilmeldte og stemningen var rigtig god. Der var ringridning for hest og pony, og så var der tøndeslagning til fods for børn og voksne. Der var tilmeldt 16 ekvipager og 12 til fods. Alle hyggede sig, grinte og havde en god dag. 

D. 8-9 april var der årets første aktivitetsdage. Springbanen blev sat op og mange spring blev malet, dressurbanerne blev ordnet og tjekket igennem for sten mm, terrænbanen blev gjort klar til udesæsonen og ridehuset blev ordnet. I denne anledning valgte bestyrelsen at investere i en gril til klubben, hvor der blev grillet pølser og brød til frokost. Det var en rigtig hyggelig weekend med godt humør. Der var et fint fremmøde og vi vil gerne sige stor tak til dem, der brugte deres weekend på at knokle.

 D. 15-16 april blev årets første stævne afholdt. Banerne var blevet gjort klar til aktivitetsdagene, og humøret var højt til stævnet. Mange glade og friske ryttere til stævnet – og som altid, en masse fantastiske hjælpere fra klubben – en stor tak til jer!

 D. 10-11 juni afholdte klubben årets andet stævne. Igen var der mange deltagende, mange frivillige hjælpere og højt humør hele weekenden.

D. 26-29 juli blev årets ridelejr afholdt med en masse glade og aktive deltagere. Der var både miljøtræning, tur ud i det blå, terrænspringning, ridebanespringning, dressur og selvfølgelig en masse hygge. En stor tak til Anette for det flotte arbejde, du lægger i de årlige ridelejre, og selvfølgelig også en stor tak til alle de frivillige hjælpere, der var med til at gøre ridelejren til en kæmpe succes.

 D. 26 august havde vi klubbens årlige millitary stævne. Igen i år, var der dejligt vejr, masser af starter, glade mennesker overalt på stævnepladsen og en fantastisk stemning. Stævnet gik helt suverænt og alle var i godt humør, og spredte den gode stemning over hele stævnepladsen. Klubben fik også meget ros, både fra rytterne, men også for nogle af dommerne.

En stor tak til alle de frivillige hjælpere og ikke mindst den fantastiske indsats fra millitaryudvalget. Uden jeres hjælp og hårdere arbejde, ville vi aldrig kunne afvikle stævnet.

 D. 23-24 september havde vi klubbens årlige klubmesterskab, som også var vores sidste stævne udendørs. Der var dejligt vejr hele weekenden med en masse glade og flittige ryttere. Dette års klubmestre blev Christina med Lacon, som blev klubmester for dressurhest, Junno med Amanda, som blev klubmester for dressurpony, Caroline med Hamila, som blev klubmester for springhest og Junno med Amanda, som blev klubmester for springpony. Et stort tillykke til jer og til alle de andre ryttere, som ligeledes fik placering i klubmesterskabet.

 D. 1 oktober afholdte vi orienteringsridt, som blev stablet sammen af Anette, Stine og Marlene - en stor tak til jer, for at i lægger et så stort og frivilligt arbejde i et hyggeligt angement. Mange hold var meldt til, og selvom vejret ikke helt var med os, så var det en kæmpe succes. Alle hyggede sig og havde en god dag. Desværre var der en afsidning, hvor de andre ryttere var hurtige til at hjælpe – stor tak for jeres hjælpsomhed. Stort tillykke til Team Skellerød, der blev vinderne af orienteringsridtet.

 D. 8 oktober afholdte klubben årets anden og sidste aktivitetsdag, hvor vi bl.a. skulle rykke springbanen indenfor, så vi var klar til indendørssæsonen. Dejligt vejr med et par enkelte byger, men der blev arbejdet hårdt for at indendørssæsonen kunne starte. Desværre var der ikke et særlig stort fremmøde, og vi vil gerne opfodre til, at der er større opbakning omkring aktivitetsdagene.

 D. 2-3 December blev klubbens årlige julestævne afholdt med stor succes. En masse glade ryttere og en super hyggelig dag. Dette var også årets sidste stævne. En stor tak til alt den frivillige hjælp til stævnerne samt aktivitetsdagene i år. Uden jer kunne vi ikke have afholdt stævnerne med så stor succes.

Referat Ringsted Rideklub generalforsamling 2017   d. 27/2 2018

1. Valg af dirigent og stemmetællere:

Forslag dirigent: Ingelise

Forslag stemmetællere: 

2. Beretning

 Formanden aflægger beretning for 2017. Denne kan læses under 'Beretning 2018'.

 3. Det reviderende regnskab forelægges

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Indkommende forslag:

 Nicoles undervisning – der er en forespørgsel på flere undervisningstider. (fortsat undervisning til kl. 19:30, men hvis der ikke er annonceret springning mandag 48 timer inden, så må Nicole gerne annoncere yderligere undervisning 24 timer inden efter kl. 19:30 – dog er dette kun på prøve.

 • Heidi Kirkegaard har følgende forslag: I §8 skal der ændres i ordlyden i det nederste omkring hvem der må side i bestyrelsen:

 ”Følgende må ikke sidde i bestyrelsen” 

 Forslås Rettes til: 

 ”Følgende må ikke sidde i bestyrelsen, som suppleant, eller vælges ind i RIR’s udvalg” 

 (Dog undtaget ”Englerupstævnet” samt ”orienteringsridt” som ikke er ”profit orienterede” aktiviteter)

 Samt 

 ”Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere”

 Forslås Rettes til:                          

 ”Generelt undervisere, Alle der forestår organiseret undervisning i RIR”

 Nedlægning af military udvalget og i stedet oprettes terræn udvalget.

 6. Valg af bestyrelse:

 Line (formand) er på valg og ønsker ikke genvalg

 • Susanne (næstformand) er på valg og ønsker ikke genvalg
 • Heidi Kirkegaard bliver valgt
 • Bettina bliver valgt

 7. Valg af suppleanter:

 Heidi F er på valg

 • Caroline er på valg og ønsker ikke genvalg
 • Amanda bliver valgt

 8. Valg af revisorer:

 Forslag: Esben Tue Christensen og Haakon Dahm og bliver genvalgt

 9. Eventuelt:

 Flere hjælpere til stævnerne og aktivitetsdagene – hvorfor den manglende aktivitet?

 • Udvalgene – er de stadig aktive? (Opdateret!)

 Orienteringsudvalg ( Chilli, Jacob, Anette og Stine)

 Englerupudvalg (Stine, Ingelise, Esben, Ole Skellerød, Karin, Lone og Arne)

 Stævneudvalg (Amanda, Bettina, Trine, Rene, Heidi Felsgård og Mia)

 Terrænudvalg (Stine, Jonathan, Ingelise, Jill, Lone, Sara, Ronja, Chilli, Claus, Junno og Heidi Felsgård)

 Sponsorudvalg (Heidi Felsgård, Caroline, Pernille)

 Fondsudvalg ()

 Bodudvalg (Anette og Kirsten)

 Juniorudvalg (Dagmar, Katrine, Junno, Timian og Zenia)

 Rytterposten

 Inge foreslår miljøtræning mod betaling, som man evt. kan stille op til tricks-stævner.

 • Ingelise har et forslag om at kunne lægge et bestemt beløb, så man kunne bruge ridehuset x antal gange, i stedet for at lægge 40 kr. hver gang man kommer i ridehuset.
 • Vi skal finde en ny til at stå for championatslisten
 • Inge står stadig for distancelisten
 • Point til championatslisten skal kigges på

 Sammenplantninger:

 Anette og Peter

 Haakon

 Esben

 Lise

 Buketter:

 (klubmester spring hest) 1x Caroline + dækken og pokal

 (klubmester dressur hest + championatsvinder hest) 3x Christina + dækken og pokal

 (Klubmester pony + championatsvinder pony) 3x Junno + dækken og pokal

 (Distancevinder) 1x Sabina + dækken og pokal

 (Orienteringsvindere) 4x Team Skellerød + pokal og gave

 1x Ingelise

 3x Bestyrelsesmedlemmer der melder ud