Tidligere Generalf.

Opdateret:16-11-2022

Referart og beretninger fra 2017 og tidligere.

Årsberetning 2016

af Christina Ebbesen d. 23/2-2017

Året 2016 I Rinsted Rideklub startede ud med fastelavn, som var den 7. Februar. Her var der både ringridning til hest og tøndeslagning til fods. Der var som altid god tilslutning.

Årets generalforsamling var næste aktivitet på listen, og den blev afholdt d. 24. Februar. Der var mødt rigtig mange op, dejligt at der er så mange,  som der bakker op om klubben. Vi fik desuden delt pokaler mm. ud. Til slut var der traditionen tro kaffe og kage til alle.

April måned stod på aktivitetsdag i RIR, og hold da op, hvor fik vi lavet meget. Vi fik gennemrenoveret skurvognen, sat nye flotte dressurbaner op, ryddet op i ridehuset samt meget meget mere. Der var mødt rigtig mange op til en super hyggelig dag. Tak for alt hjælpen denne dag.

Den 24. april fik vi afholdt åbningsdag af vores nye dressurbane i RIR. Der kom 3 ryttere ude fra, som viste flot dressur på vores nye bane, og bagefter var der pølser, brød, drikkelse og kage til alle. Det var en hyggelig dag med i alt ca. 55 tilmeldte. Dog var vejret ikke helt med os, dvs. Vi åbnede banen I snevejr og blæst. Jeg husker det som meget koldt.

Den 30. april og 1. maj, fik vi afholdt årets første stævne i RIR. Der var i alt ca. 300 tilmeldte starter til dette stævne, 200 i dressur og 100 i spring, så man må sige at vi fik noget at se til, men alt forløb godt, og vi fik også fundet årets klubmestre i spring og dressur. Stort tillykke til alle. Vejret var med os hele weekenden, og vi undgik den regn som der ellers var lovet. Tak til alle som var med og hjælpe, så denne weekend kunne bestå.

Maj-måned stod også på renovering af terrænbanen, så den atter kunne være klar til årets terræn-træningsdage og militarystævne. Militaryudvalget har gjort et flot stykke arbejde, og vi håber de vil fortsætte igen I år. Tak til udvalget for den store indsats.

Der skulle egentlig være startet terræn-træningsdage op i maj måned, men der havde ikke været den store tilslutning I starten, hvilket dog ændrede sig markant, da vi nåede længere hen mod militarystævnet. Dejligt at folk ude fra vil benytte vores bane. Der er hele foråret og sommer I 2016, blevet afholdt træningsdage på vores terrænbane.

Den 11-12. juni 2016 fik vi afholdt klubstævne i RIR. Der var ikke så mange tilmeldte, vi konkluderer at det var grundet mange stævner rundt omkring i DK. Vi fik dog holdt et hyggeligt stævne på rigtig RIR maner. Vi fik desuden prøvet kræfter med hold cup, som forløb rigtig godt, og vi fik meget ros fra alle startende, så det prøver vi igen en anden gang.

Den 18. juni blev der afholdt loppemarked i RIR, der var mange boder med en masse udstyr, men ikke så mange købere mødt op, vi håber på måske at kunne lave sådan en dag igen evt. i mens der er stævne i RIR.

Den 25. juni afholde Dansk Oldenborg Avl stævne i RIR med i alt 80 tilmeldte oldenborger. RIR har her en lille finger med I dette stævne, da RIR står for bod, og får indtægten fra boden, på den måde får klubben også lidt ud af det, hvilket er rigtig dejligt. Dejligt at stedet kan blive lejet ud og vist flot frem.

Årets “Englerupstævne” blev afviklet den 9. Juli på “Øen”. Det blev som altid en utrolig hyggelig dag, med godt vejr, godt humør og en masse heste. Om aftenen var der fællesspisning samt uddeling af pokaler og præmier til årets vindere. Her er det Englerupudvalget som står for hele dette arrangement. Det er dejligt det vil gøre dette, så sådan et stævne er muligt. Tak for dette.

Juli-måned stod også på udskiftning af bund I ridehuset, samt maling af barrierer.

Så fik vi afviklet militarystævne i rir, som var den 27/8-16. Det blev en rigtig vellykket dag med godt 90 startende ekvipager, forrygende varmt vejr og en masse glade hjælpere. Tusind tak til militaryudvalget for et forrygende stævne, samt tak til alle hjælpere og sponsorer. Vi fik desuden kåret årets distriktsmestre i military, og RIR var så heldige at have to ryttere fra RIR til start i klassen, og om ikke vi også var så heldige at have placering fra RIR som nr. 1 og 2. Vi ønsker stort tillykke til distriktmester samt 2. Pladsen. Det er så godt gået. 

Den 24 og 25. sep. afholdte vi i RIR et stort udv. klubstævne med spring og dressur. Der var ca. 150 starter i dressur og 100 starter i spring. Det er dejligt, at vi kan skrabe så mange starter ind og få holdt et kanont stævne. En stor tak til alle hjælpere og sponsorer, uden jer intet stævne. 

Hele september måned har terrænbanen i RIR, været åbent for ikke medlemmer, og den har været besøgt rigtig flittigt.

Den 9. okt. fik vi afholdt orienteringsridt, hvor i alt 6 hold var tilmeldte. Orienteringsridtsudvalget havde gjort et flot stykke arbejde, med at få lavet sjove og svære poster. Alle hold havde en rigtig hyggelig dag takket være orienteringsridtsudvalget. Tusind tak for dette.

Den 23. okt. fik vi afholdt aktivitetsdag i RIR. Der var rigtig mange mødt op, og vi fik hurtigt samlet resten af springene ind, fik bænke ind og gjort pænt udenfor og indenfor. Derefter fik vi ordnet ridehuset, bunden og pudset spejle. Der blev også ryddet op på terrænbanen. Dagen sluttede af med kage, kaffe, te og sodavand.

Den 3-4. dec. fik vi så afholdt årets julestævne i RIR. Der var ca. 200 starter tilmeldte, så det vil sige at det blev en lang men hyggelig weekend med en masse sponsorer og søde hjælpere. Uden jer ville det ikke være muligt at afvikle sådanne stævner.

Den 15. december fik vi afholdt julehygge, hvor rigtig mange var mødt op. Rigtig dejligt at se så mange. Vi fik ønsket hinanden god jul og godt nytår.

Det har været et godt år i RIR, da vi stort set til alle vores stævner, har haft 200 eller flere starter, hvilket er meget flot, dette vil også kunne ses på regnskabet, som bliver fremlagt senere på aftenen. Vi er en af de få klubber i distrikt 4, som kan skrabe så mange starter til hvert stævne, det skal vi være rigtig stolte af. Faktisk bliver vi rost rigtig meget, for vores stævner I RIR, af udefrakommende. Derfor håber vi at sådanne stævner, kan blive ved med at bestå I RIR.

Så nåede vi til 2017, og der har allerede været gang I den, da vi den 15. Januar fik afholdt en hyggelig “hjælperfest”, dog var der ikke meldt særligt mange til, hvilket er rigtig ærgeligt, og vi håber at vi på en eller anden måde, kan få lokket flere med, til sådanne arrangementer.

Vi har følgende aktiviteter I 2017:

25. Februar: Fastelavn i Ringsted Rideklub kl. 13.00 med ringridning og tøndeslagning.

8-9. April: Aktivitetsdag  kl. 10.00, hvor spring mm. skal ud.

15-16 April: Udv. Klubstævne I spring og dressur. Dressur lørdag og spring søndag

10-11. Juni: Udv. Klubstævne I dresser og spring. Dressur lørdag og spring søndag.

26. August: Militarystævne for hest og pony.

23-24. September: Udv. Klubstævne med klubmesterskab, dresser lørdag og spring søndag.

Derudover vil der være en masse andre aktiviteter, terrændage, julestævne, Englerupstævne, julehygge, aktivitetsdage og meget mere. Hold øje med hjemmesiden.

Her til slut vil jeg gerne, på bestyrelsens vegne, takke alle hjælpere, sponsorer og ryttere, som har hjulpet os igennem år 2016. Det er fantastisk med så meget hjælp fra alle.

En stor tak skal igen lyde til alle udvalgene, de gør en kæmpe indsats. Vi har dog stadig brug for flere nye medlemmer I alle udvalgene, så jeg håber der er en masse i aften som gerne vil melde sig ind I nogle af disse udvalg.

Der skal også lyde en stor tak til vores bogholder Lise og vores revisorer Esben og Haakon.

En stor tak til vores trofaste redaktør Ingelise Ingerslev for dit store arbejde med Rytterposten. Du gør en kæmpe indsats, tak for dette.

Til slut en stor tak til Anette og Peter, I hjælper altid hvor, hvor der er brug for det. Og tak til Anette for at du vil gøre den store indsats I boden til alle vores stævner.

Jeg vil til slut, selv sige tak for mange år I Ringsted Rideklubs bestyrelsen. Jeg har I år valgt at træde ud af bestyrelsen, og vil nu lade nye få lov til, at gøre en indsats I RIR. Det har været en svær beslutning, men jeg må indse, at jeg ikke har den tid det kræver. Jeg vil dog ikke forlade jer helt, da jeg stadig gerne vil hjælpe med stævner I RIR, hvilket jeg håber, at jeg kan få lov til at blive ved med. Jeg håber der er nye medlemmer, som vil ind I bestyrelsen. Det er slet ikke farligt, det er faktisk rigtig hyggeligt selvfølgelig også hårdt, da der er mange ting der skal tages beslutninger om, ikke alle lige sjove, men det er fedt at kunne gøre en indsats og se andre blive glade, og nyde den klub vi har. Vi skal være stolte af vores klub, og huske på, at selvom det er en gammel klub, har vi så meget mere end mange andre nymoderne klubber har, vi har nemlig sammenhold, og det håber jeg vi kan bevare I mange mange år.

Tak for alt fra min side.

Jeg vil til slut ønske alle om et godt år 2017 med stævner og hygge i Ringsted Rideklub

-          Christina Ebbesen (formand)

Følgende har vundet pokaler 2016:

Klubmester dresser hest 2016: Line Lykke Madsen på Chelsea

Klubmester dresser pony 2016: Rikke Lærke Hansen på Hallinds Kaiser.

Klubmester spring hest 2016: Jonathan Ingerslev på Lindegaards Wiseguy.

Klubmester spring pony 2016: Cecilie Bauerfeind på Kærgaardens Cayenne.

Championatsvinder hest 2016: Line Lykke Madsen på Chelsea med 94 p.

Championatsvinder pony 2016: Junno Felsgård på Quality Amanda med 174 p.

Championatsvinder distance 2016: Sabina Kjær Christensen på Montana med 6 starter og 288 km.

 Orienteringsridts-pokal: Team De Seje Tøser (Inge Broms, Jane Boel Larsen, Sabina Kjær Christensen).

Referat fra generalforsamling  2016

den 24/2-16 kl. 19.30 I anlægspavilionen, Ringsted.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og stemmetællere

- dirigent à Karin Rolsted

- stemmetæller à Ingelise og Lone.

2. Formanden aflægger beretning

- Christina aflægger beretning som kan læses andet sted på hjemmesiden under generalforsamling 2014, samt I rytterposten.

3. Det reviderede regnskab forelægges

- Kasseren Susanne forelægger regnskab.

- bl.a. brugt penge på ny udendørsbane.

- der er underskud I år 2015, men overskud på vores stævner.

- forslag om hvad penge kan bruges til à f.eks. et tilskud til dem der passerer bro, dette vil gælde alle I alle discipliner.

- bruge penge på skurvognen så den kommer til at se fin ud.

- nyt dressurhegn på den lille dressurbane, samt på springbanen.

- Ny skammel som kan stå udenfor, som man kan bruge til at stige op på hesten, stå ved ridehuset.

4. Fastsættelse af kontingent

- det bliver som det er nu.

5. Indkomne forslag

- Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse:

Susanne Christensen er på valg - ønsker genvalg og bliver genvalgt.

Søs Deichmann er på valg - ønsker ikke genvalg

Pernille De Vos bliver valgt ind I bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter:

Birgit Primgaard er på valg - ønsker ikke genvalg

Line Nielsen bliver valgt som den nye suppleant.

8. Valg af revisorer:

Esben Tue Christensen og Haakon Dahm, bliver begge genvalgt.

9. Eventuelt

- nye medlemmer til udvalgene i RIR à der er oprettet nye udvalg, så som spring og dressurudvalg. Disse udvalg kan ses på hjemmesiden under udvalg.

- forslag omkring championatslisten, at når man rider B0 runder, så når man starter fra LD og op i metode B0 så giver det 6 point.

- Forslag om der kunne gøres noget I forhold til Englerupstævne at alle også er med til udridning à Englerupudvalget tager det med til næste møde, evt. spørge om lån af boks igennem Anette og Peter.

- forslag om spring lørdag, om der kan sættes et par timer mere på o mom lørdagen, eller tage en dag mere på. Bestyrelsen tager det med til næste møde. Husk at man kan springe flere sammen.

- Forslag om hvordan man er mod hinanden i ridehuset, når man rider rundt à man skal tage hensyn, store ryttere viser hensyn til små og omvendt. Lige snakke sammen, når man er i ridehuset omkring hvordan det skal foregå, spørger om det er okay osv. Det bedste er, hvis man stille og roligt kan snakke om tingene og få det bedste ud af det. Der star i vores reglement lige nu, at man skal tage hensyn til andre, når man rider. Måske hænge en seddel op, omkring at man skal tage hensyn, altså nogle ting som er gode at huske på. Flere regler ved undervisning.

Inge Broms vil gerne holde kursus for regler omkring ridehusregler (hun underviser I DRF omkring dette) à muligvis burde der være mødepligt.

Kom til bestyrelsen, når i oplever ballade omkring ridehus, er der ballade må der være en konsekvens.

-      TREC stævner, Inge Broms har fået mulighed for at komme på et kursus som dommer til TREC stævner, og vil høre om vi skal prøve sådan noget i RIR à alle synes det er en rigtig god ide.

-      Fjerne gødningsklatter i ridehus og på baner à indkøb at gødningsklatte – opsamler tager bestyrelsen med videre.

Derefter var der kage, kaffe og sodavand samt uddeling af pokaler

Årsberetning 2015

Året 2015 startede I Ringsted Rideklub ud med et foredrag med Lisbet Seierskilde, det blev afviklet den 6. Januar. Arrangementet med Lisbet Seierskilde var meget vellykket med en masse deltager som flittigt hørte med.

Søndag den 22. Februar fik vi afholdt fastelavn med ringridning og tøndeslagning. En kæmpe success med 13 tilmeldt til hest og ca. 25 til fods.

D. 26. februar fik vi afholdt generalforsamling, der var ikke mødt så mange op i år, som der ellers plejer, hvilket er rigtig ærgeligt, når det denne aften er her man kan komme med sine meninger, og evt. få ført dem ud i livet.

Første aktivitet i april måned var aktivitetsdag d. 11. April, og hold da helt op, hvor fik vi lavet en masse ting. Vi fik ordnet terrænbane, dressurbanerne, samt stort set alle spring på springbanen blev malet. Der var købt frokost ind til alle, som alle nød godt af, og derefter var der bagt kage. Vejret var med os, idet det var ca. 20 grader varmt, så alt i alt en super dejlig dag. Tak til alle der mødte op.

Den 18-19. april var der så kæmpe stævne i RIR, i samarbejde med Fie & Pony. Der var i alt 310 startende tilmeldt, så man må sige det blev noget af et stort stævne. Dressur kørte på to baner fra kl. 8.00 til 21.00 og spring varede fra kl. 10.00 til 19.00. Vejret var igen med os begge dage, med dejlig sol og varme. Der var flere aviser forbi og fotograferer. Ja man må sige at RIR lige kom på landkortet igen, eller vi fik i hvert fald gjort alle i omegnen opmærksomme på, at RIR er fantastiske til at holde store stævner. Tider og det hele passede igennem hele dagen. Tak til alle som var med til at få denne dag op at køre. Der var et kæmoe overskud af penge I denne weekend, hvilket også vil blive fremhævet I regnskabet, når dette bliver fremlat.

D. 20. april var der årets første terræntræning, hvor der var 6 ryttere tilmeldte.

Den 28. april afholdte aktivitetsudvalg sjælland kargøring/kåring kursus for dansk oldenborger. De havde lånt banerne I RIR til dette arrangement.

I maj måned blev der afholdt en del terræntræningsdage, hvilket er forløbet godt, dejligt at vores terrænbane kan blive brugt og vist frem.

Den 13-14. Juni, fik vi afholdt klubstævne med klubmesterskab. Et stort tillykke skal lyde til klubmesterne. Der var rigtig mange starter i dressur og ikke så mange i spring, men super fint vejr uden alt for meget regn.

Den 20. juni blev der afviklet oldenborg stævne, som aktivitetsudvalg Sjælland stod for i samarbejde med RIR. Det blev til i alt 70 startende ekvipager, udelukkende Oldenborg heste, så det må man sige er rigtig flot.

Den 4. juli stod det så på årest hyggeligste stævne nemlig Englerupstævnet. Der var mødt rigtig mange op, og der blev vist flot, sjov men ikke mindst fantastisk ridning i kvadrille, højdespringning og meget meget mere. Dette stævne er altid årets højdepunkt.

Også hele juli måned blev der afviklet mange terræntræningsdage på terrænbanen I RIR.

Så fik vi afholdt årets militarystævne d. 29. august, hvilket blev en stor succes med i alt 114 tilmeldte ekvipager. Vejret var med os med sol og stævnet forløb rigtig godt. Stort tillykke til RIR medlemmer der blev placeret til dette stævne. Dejligt at RIR også repræsenteret i military. En stor tak skal lyde til militaryudvalget som har knoklet på terrænbanen, for at få det hele klart, samt tak til alle hjælperne.

I September fik vi afholdt årets sidste udendørsstævne. Vi havde igen til dette stævne Fie & Pony cup, hvor man kunne vinde en Scharf hjelm, samt mange andre flotte præmier. Vi havde i alt 214 starter igennem, med godt vejr, dejlige hjælpere og en masse godt humør, ja så bliver det ikke meget bedre.

I år 2015 fik vi afholdt hjælperfest. Det blev d. 3/10 med i alt 33 tilmeldte, samt orienteringsridt blev afviklet dagen efter med i alt 10 hold tilmeldte. En rigtig RIR weekend. Vi planlægger allerede nu ny hjælperfest til næste år, samt vi håber at orienteringsridts udvalget fortsætter, for det havde de klaret super flot, men en fantastisk tur rundt om Englerup Mølle med en masse poster. Dejlig dag med godt vejr og glade mennesker.    Den 10. Oktober fik vi afholdt aktivitetsdag, hvor alle tingene blev taget ind. Tak til alle som var mødt op for at hjælpe.

I oktober måned havde Ringsted Rideklub i samarbejde med Anette og Peter, fået lavet et godt tilbud om ny ridebane i Ringsted Rideklub. Projektet kom I gang, og der star nu en fin bane klar til år 2016 I RIR.   

så fik vi afholdt årets hyggelige julestævne den 12-13. dec., med i alt godt 200 starter samlet i dressur og spring, så man kan godt sige, at det blev 2 lange dage med stævner, men humøret var højt, mange var udklædt. Tak til sponsorer og alle de mange hjælpere som mødte talstærkt op denne weekend.

Den 16. december fik vi afholdt julehygge, med gløg og æbleskiver. Dejligt at så mange bakker op om dette arrangement, hvor vi får ønsket hinanden glædelig jul og godt nytår.

År 2016 er allerede godt i gang, idet vi fik afholdt fastelavn den 7. februar med ringridning og tøndeslagning.

Og nu star vi så til generalforsamling I 2016 I RIR.

Planlagte arrangementer 2016:

16. april: aktivitetsdag kl. 10.00 ved ridehuset i RIR.

24. april: åbning af den store nye dressurbane kl. 17.00, hvor der vil være mad og drikke til alle.

30. april – 1. maj: D-stævne i spring og dressur med klubmesterskab.

11 – 12. juni: D-stævne i spring og dressur.

Englerupstævne: dato kommer senere…

27. august: Militarystævne

24 – 25. september: D-stævne i dressur og spring.

Orienteringsridt: dato kommer senere…

Oktober: aktivitetsdag, dato kommer senere…

December: Jule-klubstævne, dato kommer senere…

December: Julehygge, dato kommer senere…

Derudover vil der være terræntræningsdage, foredrag og meget meget mere.

Her til slut vil jeg gerne, på bestyrelsens vegne, takke alle hjælpere, sponsorer og ryttere, som har hjulpet os igennem år 2015. Det er fantastisk med så meget hjælp fra alle.

En stor tak skal igen lyde til alle udvalgene, de gør en kæmpe indsats. Vi har dog stadig brug for flere nye medlemmer I alle udvalgene, så jeg håber der er en masse I aften som gerne vil melde sig ind I nogle af disse udvalg.

En stor tak til vores trofaste redaktøser Ingelise Ingerslev og Mette Blume for jeres store arbejde med Rytterposten. I gør en kæmpe indsats, tusind tak.

Der skal også lyde en stor tak til vores bogholder Lise og vores revisorer Esben og Haakon. Tusind tak for jeres hjælp. Det er guld værd.

Også en stor tak til alle vores sponsorer I klubben, uden jer, ingen stævner. Så tusind, tusind tak.

Til slut en stor tak til Anette og Peter, som altid er der, når man har brug for dem. I hjælper altid, og i er altid glade og imødekommende. Tusind tak for jeres indsats.

Jeg vil til slut ønske alle om et godt år 2016 med stævner og hygge i Ringsted Rideklub.

-          Christina Ebbesen (formand)