Facilitetskort

Opdateret:16-11-2022

Facilitetskort

Alle ryttere der benytter faciliteter skal være medlem af RIR.

Ved enkeltstående tilfælde eller specielle arrangementer, kan man dog deltage som ikke medlem, og betale kr. 100 for aktivitetsbrug. 

Alt brug af faciliteter skal betales forud for benyttelse.

Hestekort: Pris pr mnd. KR. 250

-         Kortet følger navngivet hest, uanset hvem rytter er.

Ponykort Barn: Pris pr mnd. KR. 150

-         Kortet følger navngivet pony, uanset hvem rytter under 18 år er.

Ponykort Voksen: Pris pr mnd. KR. 250

-         Kortet følger navngivet pony, uanset hvem rytter er.

-         Benyttes samme pony af både barn og voksen betales kun voksen kort.

Rytterkort barn: Pris pr mnd. KR. 250

Samme rytter under 18 år kan frit ride flere forskellige heste eller ponyer

Rytterkort voksen: Pris pr mnd. KR. 300

Samme rytter over 18 år kan frit ride flere forskellige heste eller ponyer

1 turs kort KR 40/ 10 turskort 400 kr-

Ved 10 turskort betales 400 kr i postkasse, eller bank- og man tager en seddel på opslagstavle i ridehus, eller printer fra nedenstående billede,  og udfylder. Herefter hænger man den op på tavlen i ridehus, og skriver på for hvert klip man benytter. Når alle klip er brugt op kommes den i postkassen.  De 10 klip kan bebyttes af flere equipager, fx. fra samme familie- MEN kun af RIR medlemmer.

Månedskort følger kalenderåret og ikke betalingsdatoen og et år frem. Man betaler til Sparekassen Sjælland:

Kontonr: 9888-412956

HUSK at angive hvem/ hvad der betales, samt Hest/Pony navn ved hestekort, og Rytternavn ved rytterkort  

1 turs kort kan betales som hidtil i postkassen husk at angive navn og dato. Betales det via bank, SKAL man stadig på dagen lægge seddel i postkassen med tydeligt navn og dato, og HUSKE at skrive på at det er overført via bank.

Dette billede kan printes og udfyldes hjemmefra ved 10 turskort. det skal medbringes og hænges op på tavlen i ridehus.